PN-EN 13252+A1:2015-04 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 13252:2016-11 - wersja angielska

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN
Geotekstylia i wyroby pokrewne -- Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych w systemach drenażowych

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono właściwości geotekstyliów i wyrobów pokrewnych, wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych w systemach drenażowych oraz odpowiednie metody badań w celu określenia tych właściwości. Przeznaczeniem geotekstyliów i wyrobów pokrewnych jest pełnienie przez nie jednej lub więcej, z następujących funkcji: filtrowania, rozdzielania i drenowania. Funkcja rozdzielania pełniona jest zawsze łącznie z funkcją filtrowania lub drenowania i dlatego funkcji rozdzielania nigdy nie należy wyszczególniać oddzielnie.Niniejsza Norma Europejska nie ma zastosowania do barier geosyntetycznych, zdefiniowanych w EN ISO 10318. Niniejsza Norma Europejska zawiera procedury oceny zgodności wyrobu z niniejszą Normą Europejską oraz procedury kontroli produkcji w zakładzie wytwórczym. UWAGA W poszczególnych przypadkach zastosowań mogą być zawarte wymagania dotyczące dodatkowych właściwości i, jeżeli jest to możliwe, znormalizowane metody badawcze, pod warunkiem że są one technicznie uzasadnione. Niniejsza Norma Europejska może być wykorzystana do określenia wartości obliczeniowych parametrów, przez uwzględnienie współczynników zdefiniowanych w EN 1997-1 (Eurokod 7), np. współczynników bezpieczeństwa. Zaleca się określenie projektowanego okresu użytkowania wyrobu, ponieważ jego funkcja może być tymczasowa, podczas wykonawstwa, lub trwała, w okresie użytkowania konstrukcji.

* wymagane pola

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 13252+A1:2015-04 - wersja angielska
Tytuł Geotekstylia i wyroby pokrewne -- Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych w systemach drenażowych
Data publikacji 21-04-2015
Data wycofania 24-11-2016
Liczba stron 47
Grupa cenowa T
Sektor SPU, Sektor Produktów Powszechnego Użytku
Organ Techniczny KT 142, Geosyntetyków
Wprowadza EN 13252:2014+A1:2015 [IDT]
Zastępuje PN-EN 13252:2014-03 - wersja angielska
ICS 59.080.70
Zastąpiona przez PN-EN 13252:2016-11 - wersja angielska