PN-EN 13252:2016-11 - wersja angielska

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN
Geotekstylia i wyroby pokrewne -- Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych w systemach drenażowych

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono właściwości geotekstyliów i wyrobów pokrewnych, wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych w systemach drenażowych oraz odpowiednie metody badań w celu określenia tych właściwości.
Przeznaczeniem geotekstyliów i wyrobów pokrewnych jest pełnienie przez nie jednej lub więcej, z następujących funkcji: filtrowania, rozdzielania i drenażu. W związku z powyższym, rozdzielanie nigdy nie będzie określane osobno. Funkcja rozdzielania będzie zawsze występować łącznie z funkcją filtrowania lub drenażu. W związku z powyższym funkcja rozdzielania nie będzie wyszczególniana oddzielnie.
Niniejsza Norma Europejska nie ma zastosowania do barier geosyntetycznych, zdefiniowanych w EN ISO 10318-1.
Niniejsza Norma Europejska zawiera procedury oceny i weryfikacji zgodności właściwości użytkowych wyrobu z niniejszą Normą Europejską oraz procedury kontroli produkcji w zakładzie produkcyjnym.
Niniejsza Norma Europejska określa wymagania, jakie mają spełniać producenci i dystrybutorzy w zakresie prezentacji właściwości wyrobu.
W poszczególnych przypadkach zastosowań mogą występować wymagania dotyczące dodatkowych właściwości i metod badania, jeżeli jest to możliwe znormalizowanych, pod warunkiem że są one technicznie uzasadnione.
Niniejsza Norma Europejska może być wykorzystana do określenia wartości obliczeniowych parametrów przez uwzględnienie współczynników w odniesieniu do definicji podanych w EN 1997-1 (Eurokod 7), np. współczynników bezpieczeństwa. Zaleca się określenie projektowanego okresu użytkowania wyrobu, ponieważ jego funkcja może być tymczasowa, podczas wykonawstwa, lub trwała, w okresie użytkowania konstrukcji.

* wymagane pola

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 13252:2016-11 - wersja angielska
Tytuł Geotekstylia i wyroby pokrewne -- Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych w systemach drenażowych
Data publikacji 24-11-2016
Liczba stron 46
Grupa cenowa T
Sektor SPU, Sektor Produktów Powszechnego Użytku
Organ Techniczny KT 142, Geosyntetyków
Wprowadza EN 13252:2016 [IDT]
Dyrektywa 305/2011
Zastępuje PN-EN 13252+A1:2015-04 - wersja angielska
ICS 59.080.70