PN-EN 13253:2016-11 - wersja angielska

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN
Geotekstylia i wyroby pokrewne -- Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych w zabezpieczeniach przeciwerozyjnych (ochrona i umocnienia brzegów)

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono właściwości geotekstyliów i wyrobów pokrewnych, wymagane przy stosowaniu w zabezpieczeniach przeciwerozyjnych w celu zapobieżenia migracji materiału drobnoziarnistego do warstw materiału gruboziarnistego, spowodowanej zmiennym gradientem hydraulicznym oraz odpowiednie metody badań w celu określenia tych właściwości.
Niniejsza Norma Europejska obejmuje zastosowania do ochrony i umocnienia brzegów. Niniejsza Norma Europejska nie dotyczy erozji powierzchniowej, gdy geotekstylia lub wyroby pokrewne znajdują się na powierzchni.
Przeznaczeniem geotekstyliów i wyrobów pokrewnych jest pełnienie przez nie jednej lub więcej, z następujących funkcji: filtrowania, rozdzielania i zbrojenia. Funkcja rozdzielania będzie zawsze występować łącznie z funkcją filtrowania lub zbrojenia i dlatego funkcja rozdzielania nie będzie wyszczególniana oddzielnie.
Niniejsza Norma Europejska nie ma zastosowania do barier geosyntetycznych, zdefiniowanych w EN ISO 10318-1.
Niniejsza Norma Europejska zawiera procedury oceny i weryfikacji zgodności właściwości użytkowych wyrobu z niniejszą Normą Europejską oraz procedury kontroli produkcji w zakładzie produkcyjnym.
W poszczególnych przypadkach zastosowań mogą występować wymagania dotyczące dodatkowych właściwości i metod badania, jeżeli jest to możliwe znormalizowanych, pod warunkiem że są one technicznie uzasadnione.
Niniejsza Norma Europejska może być wykorzystana do określenia wartości obliczeniowych parametrów przez uwzględnienie współczynników w odniesieniu do definicji podanych w EN 1997-1 (Eurokod 7), np. współczynników bezpieczeństwa. Zaleca się określenie projektowanego okresu użytkowania wyrobu, ponieważ jego funkcja może być tymczasowa, podczas wykonawstwa, lub trwała, w okresie użytkowania konstrukcji.

* wymagane pola

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 13253:2016-11 - wersja angielska
Tytuł Geotekstylia i wyroby pokrewne -- Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych w zabezpieczeniach przeciwerozyjnych (ochrona i umocnienia brzegów)
Data publikacji 24-11-2016
Liczba stron 46
Grupa cenowa T
Sektor SPU, Sektor Produktów Powszechnego Użytku
Organ Techniczny KT 142, Geosyntetyków
Wprowadza EN 13253:2016 [IDT]
Dyrektywa 305/2011
Zastępuje PN-EN 13253+A1:2015-04 - wersja angielska
ICS 59.080.70