PN-EN 54-12:2015-05 - wersja angielska

Bez VAT: 250,40  PLN Z VAT: 307,99  PLN
Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 12: Czujki dymu -- Czujki liniowe działające z wykorzystaniem wiązki światła przechodzącego

Zakres

Niniejsza Norma Europejska określa wymagania, metody badań i kryteria oceny liniowych czujek dymu działających z wykorzystaniem tłumienia i/lub zmian w tłumieniu optycznej wiązki światła, stosowanych w instalacjach sygnalizacji pożarowej instalowanych wewnątrz budynków (patrz EN 54-1:2011).
Niniejsza norma europejska przewiduje ocenę i weryfikację stałości właściwości użytkowych (OiWSWU) liniowych czujek działających z wykorzystaniem wiązki światła przechodzącego, na zgodność z niniejszą EN.
Niniejsza Norma Europejska nie obejmuje:
- liniowych czujek dymu działających z wykorzystaniem wiązki światła przechodzącego przeznaczonych do pracy z rozdzielonymi naprzeciwległymi częściami na odległość mniejszą niż 1 m;
- liniowych czujek dymu działających z wykorzystaniem wiązki światła przechodzącego, których długość optycznej wiązki jest określona przez integralną konstrukcje mechaniczną lub dostosowaną do niej;
- liniowych czujek dymu działających z wykorzystaniem wiązki światła przechodzącego o specjalnych właściwościach, dla których niniejsza Norma Europejska nie określa metod badawczych ich oceny.
UWAGA Termin “optyczny” jest stosowany do opisania, że część promieniowania elektromagnetycznego wytwarzanego przez nadajnik, na które odbiornik reaguje; nie jest ograniczona do długości fal promieniowania widzialnego.

* wymagane pola

Bez VAT: 250,40  PLN Z VAT: 307,99  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 54-12:2015-05 - wersja angielska
Tytuł Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 12: Czujki dymu -- Czujki liniowe działające z wykorzystaniem wiązki światła przechodzącego
Data publikacji 13-05-2015
Liczba stron 73
Grupa cenowa W
Sektor SOB, Sektor Obronności i Bezpieczeństwa Powszechnego
Organ Techniczny KT 264, Systemów Sygnalizacji Pożarowej
Wprowadza EN 54-12:2015 [IDT]
Dyrektywa 305/2011
Zastępuje PN-EN 54-12:2005 - wersja polska
ICS 13.220.20