PN-IEC 60364-5-53:1999 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-IEC 60364-5-53:2000 - wersja polska

Bez VAT: 48,60  PLN Z VAT: 59,78  PLN
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Aparatura łączeniowa i sterownicza

Zakres

Podano zasady doboru wyposażenia i jego montażu odpowiednio do wymaganego stopnia bezpieczeństwa, wymagań zapewniających zamierzony sposób użytkowania instalacji i wymagań stosowanych do przewidywanych warunków środowiskowych. Każdy element wyposażenia powinien być dobierany i montowany tak, jak nakazują zasady ustanowione w punktach tego arkusza oraz odpowiednie postanowienia innych arkuszy tej normy

* wymagane pola

Bez VAT: 48,60  PLN Z VAT: 59,78  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-IEC 60364-5-53:1999 - wersja polska
Tytuł Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Aparatura łączeniowa i sterownicza
Data publikacji 27-05-1999
Data wycofania 02-07-2001
Liczba stron 11
Grupa cenowa F
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 55, Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
Wprowadza IEC 60364-5-53:1994 [IDT]
Zastępuje PN-E-05009-53:1993 - wersja polska
ICS 91.140.50
Zastąpiona przez PN-IEC 60364-5-53:2000 - wersja polska