PN-EN ISO 377:2017-09 - wersja angielska

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN
Stal i wyroby stalowe -- Położenie i przygotowanie odcinków próbnych oraz próbek do badań własności mechanicznych

Zakres

W niniejszym dokumencie określono wymagania dotyczące identyfikacji, położenia i przygotowania odcinków próbnych i próbek przeznaczonych do badań własności mechanicznych kształtowników stalowych, prętów, walcówki, wyrobów płaskich i wyrobów rurowych zdefiniowanych w ISO 6929. W zależności od potrzeb, po uzgodnieniu, niniejszy dokument można również stosować do innych wyrobów metalowych. Pobrane odcinki próbne i próbki przeznaczone są do badań wykonywanych zgodnie z metodami podanymi w normie dotyczącej wyrobu lub materiału lub, w przypadku jej braku, w normie dotyczącej metody badań. Jeżeli wymagania podane w zamówieniu lub w normie wyrobu różnią się od wymagań podanych w niniejszym dokumencie, stosuje się wymagania podane w zamówieniu lub w normie wyrobu

* wymagane pola

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN ISO 377:2017-09/Ap1:2019-10E

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe Tytuł zmieniony poprawką
Numer PN-EN ISO 377:2017-09 - wersja angielska
Tytuł Stal i wyroby stalowe -- Położenie i przygotowanie odcinków próbnych oraz próbek do badań własności mechanicznych
Data publikacji 05-09-2017
Liczba stron 34
Grupa cenowa Q
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 123, Badań Własności Metali
Wprowadza EN ISO 377:2017 [IDT], ISO 377:2017 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 377:2013-11 - wersja angielska
ICS 77.040.10, 77.140.01
Elementy dodatkowe PN-EN ISO 377:2017-09/Ap1:2019-10E