PN-HD 60364-4-41:2007 - wersja francuska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-HD 60364-4-41:2009 - wersja polska

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN
Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przeciwporażeniowa

Zakres

Podano zasadnicze wymagania dotyczące ochrony osób i żywego inwentarza przed porażeniem prądem elektrycznym zawierające ochronę podstawową (ochrona przed kontaktem bezpośrednim) oraz w wypadku uszkodzenia (ochrona przed kontaktem pośrednim)

* wymagane pola

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-HD 60364-4-41:2007 - wersja francuska
Tytuł Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przeciwporażeniowa
Data publikacji 10-05-2007
Data wycofania 05-11-2009
Liczba stron 34
Grupa cenowa Q
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 55, Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
Wprowadza HD 60364-4-41:2007 [IDT], IEC 60364-4-41:2005 [MOD]
Zastępuje PN-IEC 60364-4-41:2000 - wersja polska, PN-IEC 60364-4-46:1999 - wersja polska, PN-IEC 60364-4-47:2001 - wersja polska, PN-IEC 364-4-481:1994 - wersja polska
ICS 13.260, 91.140.50
Zastąpiona przez PN-HD 60364-4-41:2009 - wersja polska