PN-ISO 2909:2009 - wersja polska

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN
Przetwory naftowe -- Obliczanie wskaźnika lepkości na podstawie lepkości kinematycznej

Zakres

Opisano dwie procedury obliczania wskaźnika lepkości (VI) dla przetworów naftowych, takich jak oleje smarowe, na podstawie lepkości kinematycznej w temperaturze 40 °C i 100 °C. Procedura A stosowana jest dla produktów naftowych o wskaźniku lepkości do wartości 100 włącznie. Procedura B stosowana jest dla produktów naftowych o wskaźniku lepkości 100 lub powyżej 100

* wymagane pola

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-ISO 2909:2009/Ap1:2010P

Informacje dodatkowe

Numer PN-ISO 2909:2009 - wersja polska
Tytuł Przetwory naftowe -- Obliczanie wskaźnika lepkości na podstawie lepkości kinematycznej
Data publikacji 31-08-2009
Liczba stron 15
Grupa cenowa H
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 222/PK 3, Środków Smarowych
Wprowadza ISO 2909:2002 [IDT]
Zastępuje PN-C-04013:1979 - wersja polska
ICS 75.080
Elementy dodatkowe PN-ISO 2909:2009/Ap1:2010P