PN-EN ISO 10210:2018-01 - wersja angielska

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN
Tworzywa sztuczne -- Metody przygotowania próbek do badań biodegradacji tworzyw sztucznych

Zakres

W niniejszej Normie Międzynarodowej opisano metody przygotowania kształtek do badań stosowanych do oznaczania całkowitej biodegradacji tlenowej i beztlenowej tworzyw sztucznych w środowisku wodnym, glebie, kontrolowanym kompoście lub osadzie przefermentowanym beztlenowo. Opisane metody są przeznaczone do dostarczania kształtek do badań o stałych wymiarach, dających w wyniku polepszoną odtwarzalność wyników badań w czasie oznaczania całkowitej biodegradacji produktu.
Metodę stosuje się do następujących materiałów:
— naturalnych i/lub syntetycznych polimerów, kopolimerów lub ich mieszanin;
— tworzyw sztucznych, które zawierają dodatki, takie jak: plastyfikatory lub barwniki
— kompozytowych materiałów polimerowych, które zawierają napełniacze organiczne lub nieorganiczne;
— produktów wykonanych z materiałów podanych wyżej.

* wymagane pola

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 10210:2018-01 - wersja angielska
Tytuł Tworzywa sztuczne -- Metody przygotowania próbek do badań biodegradacji tworzyw sztucznych
Data publikacji 17-01-2018
Liczba stron 32
Grupa cenowa P
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 141, Tworzyw Sztucznych
Wprowadza EN ISO 10210:2017 [IDT], ISO 10210:2012 [IDT]
ICS 83.080.01