PN-ISO 50003:2017-01 - wersja polska

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN
Systemy zarządzania energią -- Wymagania dla jednostek prowadzących audity i certyfikację systemów zarządzania energią

Zakres

W niniejszej Normie Międzynarodowej określono wymagania w zakresie kompetencji, spójności
i bezstronności w odniesieniu do auditów i certyfikacji systemów zarządzania energią (SZE) jednostek świadczących te usługi. W celu zapewnienia skuteczności auditu SZE, w niniejszej Normie Międzynarodowej uwzględniono proces auditu, wymagania dotyczące kompetencji personelu zaangażowanego w proces certyfikacji systemu zarządzania energią, czas trwania auditu i wybór oddziałów.

Niniejsza Norma Międzynarodowa jest przeznaczona do stosowania z ISO/IEC 17021:2011. Wymagania ISO/IEC 17021:2011 mają również zastosowanie do niniejszej Normy Międzynarodowej.

* wymagane pola

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ISO 50003:2017-01 - wersja polska
Tytuł Systemy zarządzania energią -- Wymagania dla jednostek prowadzących audity i certyfikację systemów zarządzania energią
Data publikacji 05-01-2017
Liczba stron 26
Grupa cenowa M
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 304, Aspektów Systemowych Dostawy Energii Elektrycznej
Wprowadza ISO 50003:2014 [IDT]
ICS 03.100.70