PN-EN 60077-2:2018-01 - wersja angielska

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN
Zastosowania kolejowe -- Wyposażenie elektryczne taboru kolejowego -- Część 2: Podzespoły elektrotechniczne -- Zasady ogólne

Zakres

W uzupełnieniu do przepisów podanych w IEC 60077-1, niniejsza część IEC 60077 określa ogólne zasady dla wszystkich zainstalowanych podzespołów elektrotechnicznych w obwodach mocy, obwodach pomocniczych, układach sterowania i sygnalizacji itp., w taborze kolejowym.
Celem niniejszego dokumentu jest dostosowanie ogólnych zasad podanych w IEC 60077-1 dla wszystkich podzespołów elektrotechnicznych dla taboru kolejowego, aby uzyskać jednolitość wymagań i badań dotyczących odpowiedniego zakresu podzespołów.
Podzespołami elektrotechnicznymi są głównie aparatura łączeniowa i regulacyjna, w tym także przekaźniki, elektrozawory, rezystory, bezpieczniki itp., bez względu na rodzaj ich sterowania.
Włączanie elementów elektronicznych lub podzespołów elektronicznych do podzespołów elektrotechnicznych jest obecnie powszechną praktyką. Chociaż niniejszy dokument nie ma zastosowania do urządzeń elektronicznych, obecność elementów elektronicznych nie daje podstaw do wykluczenia takich podzespołów elektrotechnicznych z zakresu niniejszego dokumentu. Podzespoły elektroniczne są zgodne z odpowiednią normą.
Niektóre z tych zasad będą wykorzystywane, po uzgodnieniu pomiędzy użytkownikiem i producentem, do podzespołów elektrotechnicznych montowanych w pojazdach innych niż taboru kolejowego, takich jak lokomotywy kopalniane, trolejbusy itp.
W niniejszym dokumencie ustalono:
a) charakterystykę podzespołów;
b) warunki eksploatacji, do których podzespoły muszą się stosować;
c) badania mające na celu potwierdzenie zgodności podzespołów z charakterystykami w tych warunkach eksploatacji oraz metod, które zostaną przyjęte do tych badań;
d) informacje, które mają być zaznaczone na urządzeniu lub podawane z urządzeniem.
Niniejszy dokument nie obejmuje przemysłowych podzespołów elektrotechnicznych, które są zgodne z ich właściwą normą wyrobu. W celu zapewnienia zadawalającego działania tych podzespołów w taborze kolejowym, niniejszy dokument będzie wykorzystywany do określenia tylko szczególnych wymagań dla zastosowania kolejowego. W tym przypadku szczegółowy dokument określałby dodatkowe wymagania, które podzespoły przemysłowe będą spełniały, np.:
– dostosowanie (na przykład do napięcia sterującego, warunków środowiskowych itp.); albo
– zainstalowanie i używanie w taki sposób, aby nie musiały wytrzymywać szczególnych warunków kolejowych; albo
– dodatkowe przebadanie w celu udowodnienia, że podzespoły te mogą zadowalająco wytrzymywać warunki kolejowe.
W przypadku, gdy istnieje różnica pomiędzy wymaganiami niniejszego dokumentu i odpowiedniej normy wyrobu z zakresu taboru kolejowego, wtedy wymagania normy wyrobu mają pierwszeństwo.

* wymagane pola

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 60077-2:2018-01 - wersja angielska
Tytuł Zastosowania kolejowe -- Wyposażenie elektryczne taboru kolejowego -- Część 2: Podzespoły elektrotechniczne -- Zasady ogólne
Data publikacji 24-01-2018
Liczba stron 44
Grupa cenowa S
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 61, Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
Wprowadza EN 60077-2:2017 [IDT], IEC 60077-2:2017 [IDT]
Zastępuje PN-EN 60077-2:2002 - wersja angielska
ICS 45.060.01, 45.080