PN-EN IEC 60077-3:2020-07 - wersja angielska

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN
Zastosowania kolejowe -- Wyposażenie elektryczne taboru kolejowego -- Część 3: Elementy elektrotechniczne -- Zasady dotyczące wyłączników napięcia stałego

Zakres

W uzupełnieniu do wymagań ogólnych normy IEC 60077-2, niniejsza część IEC 60077 podaje zasady dotyczące wyłączników napięcia stałego, których styki główne są włączone do obwodów mocy prądu stałego i/lub obwodów pomocniczych. Napięcie nominalne wymienionych obwodów nie przekracza 3 000 V DC zgodnie z IEC 60850.

Niniejsza część wraz z IEC 60077-2, ustala w szczególności:
a) charakterystyki wyłączników napięcia;
b) warunki użytkowania, z którymi wyłączniki napięcia są zgodne, w odniesieniu do:
- działania i zachowania podczas bieżącej eksploatacji;
- działania i zachowania podczas zwarcia;
- właściwości dielektrycznych
c) badania mające na celu potwierdzenie zgodności podzespołów z charakterystyką w warunkach eksploatacji oraz metody, które zostaną przyjęte do badań;
d) informacje, które mają być zaznaczone na urządzeniu lub podawane z wyłącznikiem.

UWAGA 1 Wyłączniki, które zostały omówione w niniejszym dokumencie, są wyposażone w urządzenia do automatycznego otwierania w określonych warunkach innych niż przetężenia, na przykład takich jak obniżone napięcie i odwrócenie prądu zasilania. Niniejszy dokument nie dotyczy weryfikacji działania w tak określonych warunkach.

UWAGA 2 Włączanie elementów elektronicznych lub podzespołów elektronicznych do podzespołów elektrotechnicznych jest obecnie powszechną praktyką. Chociaż niniejszy dokument nie ma zastosowania do urządzeń elektronicznych, obecność elementów elektronicznych nie stanowi powodu do wykluczenia takich podzespołów elektrotechnicznych z zakresu niniejszego dokumentu.
Podzespoły elektroniczne wchodzące w skład wyłączników są zgodne z odpowiednią normą dla elektroniki (IEC 60571).

UWAGA 3 Niektóre z tych zasad mogą być wykorzystywane, po uzgodnieniu pomiędzy użytkownikiem i producentem, do podzespołów elektrotechnicznych montowanych w pojazdach innych niż tabor kolejowy, takich jak lokomotywy kopalniane, trolejbusy itp. W takim przypadku mogą być potrzebne szczególne dodatkowe wymagania.

Niniejszy dokument nie obejmuje;
a) połączenia wielu podzespołów elektrotechnicznych w celu osiągnięcia określonego zadania;
b) wyłączników przemysłowych zgodnych z IEC 60947-2;
c) wyłączników napięcia stałego do instalacji stacjonarnych, które są zgodne z normą IEC 61992-2.

W przypadku b) i c), w celu zapewnienia zadowalającego działania tych podzespołów w taborze kolejowym, niniejszy dokument będzie wykorzystywany do określenia tylko szczególnych wymagań taboru kolejowego. W tym przypadku szczegółowy dokument określa dodatkowe wymagania, które wyłączniki urządzeń przemysłowych lub stacjonarnych będą spełniały, np.:
– albo dostosowanie (na przykład do napięcia sterującego, warunków środowiskowych itp.);
– lub zainstalowanie i używanie w taki sposób, aby nie musiały wytrzymywać szczególnych warunków taboru kolejowego;
– lub dodatkowe przebadanie w celu udowodnienia, że podzespoły te mogą zadowalająco dotrzymać warunków taboru kolejowego.

* wymagane pola

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN IEC 60077-3:2020-07 - wersja angielska
Tytuł Zastosowania kolejowe -- Wyposażenie elektryczne taboru kolejowego -- Część 3: Elementy elektrotechniczne -- Zasady dotyczące wyłączników napięcia stałego
Data publikacji 15-07-2020
Liczba stron 38
Grupa cenowa R
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 61, Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
Wprowadza EN IEC 60077-3:2019 [IDT], IEC 60077-3:2019 [IDT]
Zastępuje PN-EN 60077-3:2002 - wersja angielska
ICS 29.120.50, 29.280