PN-EN 14901-2:2020-04 - wersja angielska

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN
Rury, kształtki i wyposażenie z żeliwa sferoidalnego -- Wymagania i metody badań dla powłok organicznych kształtek i wyposażenia z żeliwa sferoidalnego -- Część 2: Powłoki termoplastyczne z poliolefin modyfikowanych kwasem (TMPO)

Zakres

Niniejszy dokument określa wymagania i metody badań nakładanych fabrycznie powłok termoplastycznych z poliolefin modyfikowanych kwasem (TMPO) stosowanych do ochrony kształtek i wyposażenia z żeliwa sferoidalnego zgodnych z EN 545, EN 598, EN 969, EN 12842 i EN 14525 przeznaczonych do :

- transportu wody (np. wody do spożycia, wody surowej) przy temperaturze pracy do 50 °C ,
lub
- transportu ścieków przy temperaturze pracy do 45 °C; lub

- transportu gazu przy temperaturze pracy do 50 °C,

- nadających się do zewnętrznych środowisk takich jak : gruntu, wody i atmosfery wszystkich typowych oddziaływaniach korozyjnych, scharakteryzowanych w D.2.3 EN 545 :2010

* wymagane pola

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 14901-2:2020-04 - wersja angielska
Tytuł Rury, kształtki i wyposażenie z żeliwa sferoidalnego -- Wymagania i metody badań dla powłok organicznych kształtek i wyposażenia z żeliwa sferoidalnego -- Część 2: Powłoki termoplastyczne z poliolefin modyfikowanych kwasem (TMPO)
Data publikacji 15-04-2020
Liczba stron 19
Grupa cenowa K
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 278, Wodociągów i Kanalizacji
Wprowadza EN 14901-2:2019 [IDT]
ICS 25.220.60, 23.040.10, 23.040.40