PN-EN IEC 60077-5:2020-07 - wersja angielska

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN
Zastosowania kolejowe -- Wyposażenie elektryczne taboru kolejowego -- Część 5: Elementy elektrotechniczne -- Zasady dotyczące bezpieczników wysokiego napięcia

Zakres

Celem niniejszej części IEC 60077 są dodatkowe lub zmienione zasady dotyczące bezpieczników wysokiego napięcia (HV) jako uzupełnienie do podanych w normie IEC 60077-2.

UWAGA 1 W niniejszym dokumencie określenie "bezpieczniki wysokiego napięcia" używane jest w kontekście napięć stosowanych w dziedzinie taboru kolejowego.

Norma dotyczy bezpieczników wysokiego napięcia włączonych do obwodów mocy i / lub obwodów pomocniczych. Napięcie nominalne wymienionych obwodów wynosi między 600 V DC a 3 000 V DC, zgodnie z IEC 60850. Wskazane bezpieczniki mogą być również stosowane w obwodach pomocniczych prądu przemiennego do nominalnego napięcia 1 500 V.

UWAGA 2 Niektóre z tych zasad, po uzgodnieniu między użytkownikiem a producentem, mogą być stosowane do bezpieczników zainstalowanych w pojazdach innych niż taboru kolejowego, takich jak lokomotywy kopalniane, trolejbusy itp.

Niniejszy dokument wraz z IEC 60077-2, ustala w szczególności:

a) charakterystyki bezpieczników;

b) warunki użytkowania, z którymi bezpieczniki są zgodne, w odniesieniu do:
- działania i zachowania podczas bieżącej eksploatacji;
- działania i zachowania podczas zwarcia;
- właściwości dielektrycznych;

c) badania mające na celu potwierdzenie zgodności bezpieczników z charakterystykami
w warunkach eksploatacji oraz metody, które zostaną przyjęte do badań;

d) informacje, które mają być zaznaczone na urządzeniu lub podawane z bezpiecznikiem.

Niniejszy dokument nie obejmuje równoległego podłączenia bezpieczników.

Podczas przygotowywania niniejszego dokumentu uwzględniono normy IEC 60269-1 i IEC 60282-1, a ich wymagania zostały dotrzymane w najszerszym możliwym zakresie.

Niniejszy dokument zawiera odniesienie do ogólnych zasad dotyczących elementów elektrotechnicznych podanych w normie IEC 60077-2, ale w odniesieniu do ogólnych warunków odnosi się bezpośrednio do IEC 60077-1.

* wymagane pola

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN IEC 60077-5:2020-07 - wersja angielska
Tytuł Zastosowania kolejowe -- Wyposażenie elektryczne taboru kolejowego -- Część 5: Elementy elektrotechniczne -- Zasady dotyczące bezpieczników wysokiego napięcia
Data publikacji 27-07-2020
Liczba stron 38
Grupa cenowa R
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 61, Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
Wprowadza EN IEC 60077-5:2019 [IDT], IEC 60077-5:2019 [IDT]
Zastępuje PN-EN 60077-5:2004 - wersja angielska
ICS 45.060.01, 29.120.50, 29.280