PN-EN IEC 60077-4:2020-07 - wersja angielska

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN
Zastosowania kolejowe -- Wyposażenie elektryczne taboru kolejowego -- Część 4: Elementy elektrotechniczne -- Zasady dotyczące wyłączników napięcia przemiennego

Zakres

W uzupełnieniu do wymagań ogólnych normy IEC 60077-2, niniejsza część IEC 60077 podaje zasady dotyczące wyłączników napięcia przemiennego, których styki główne podłączone są do sieci górnych jezdnych napięcia przemiennego; napięcie nominalne tych obwodów jest zgodne z IEC 60850.

Niniejszy dokument wraz z IEC 60077-2, ustala w szczególności:
a) charakterystyki wyłączników;
b) warunki użytkowania, z którymi wyłączniki są zgodne, w odniesieniu do:
- działania i zachowania podczas bieżącej eksploatacji;
- działania i zachowania podczas zwarcia;
- właściwości dielektrycznych;
c) badania mające na celu potwierdzenie zgodności podzespołów z charakterystyką w warunkach eksploatacji oraz metody, które zostaną przyjęte do badań;
d) informacje, które mają być zaznaczone na urządzeniu lub podawane z wyłącznikiem.

UWAGA 1 Wyłączniki, które zostały omówione w niniejszym dokumencie, są wyposażone w urządzenia do automatycznego otwierania w określonych warunkach innych niż przetężenia, na przykład takich jak obniżone napięcie i odwrócenie prądu zasilania. Niniejszy dokument nie dotyczy weryfikacji działania w tak określonych warunkach.

UWAGA 2 Włączanie elementów elektronicznych lub podzespołów elektronicznych do podzespołów elektrotechnicznych jest obecnie powszechną praktyką. Chociaż niniejszy dokument nie ma zastosowania do urządzeń elektronicznych, obecność elementów elektronicznych nie stanowi powodu do wykluczenia takich podzespołów elektrotechnicznych z zakresu niniejszego dokumentu.
Podzespoły elektroniczne wchodzące w skład wyłączników powinny być zgodne z odpowiednią normą dla elektroniki (IEC 60571).

UWAGA 3 Niektóre z tych zasad mogą być wykorzystywane, po uzgodnieniu pomiędzy użytkownikiem i producentem, do podzespołów elektrotechnicznych montowanych w pojazdach innych niż taboru kolejowego.

Niniejszy dokument nie obejmuje wyłączników przemysłowych zgodnych z normą IEC 62271-100.
W celu zapewnienia zadowalającego działania niniejszy dokument jest używany do określenia tylko szczególnych wymagań dotyczących taboru kolejowego.
W takich przypadkach szczegółowy dokument określa dodatkowe wymagania, które muszą spełniać wyłączniki przemysłowe, na przykład:
– albo dostosowanie (na przykład do napięcia sterującego, warunków środowiskowych itp.);
– lub zainstalowanie i używanie w taki sposób, aby nie musiały wytrzymywać szczególnych warunków taboru kolejowego;
– lub dodatkowe przebadanie w celu udowodnienia, że podzespoły te mogą zadowalająco dotrzymać warunków taboru kolejowego.

* wymagane pola

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN IEC 60077-4:2020-07 - wersja angielska
Tytuł Zastosowania kolejowe -- Wyposażenie elektryczne taboru kolejowego -- Część 4: Elementy elektrotechniczne -- Zasady dotyczące wyłączników napięcia przemiennego
Data publikacji 15-07-2020
Liczba stron 40
Grupa cenowa R
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 61, Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
Wprowadza EN IEC 60077-4:2019 [IDT], IEC 60077-4:2019 [IDT]
Zastępuje PN-EN 60077-4:2003 - wersja angielska
ICS 45.060.01, 29.120.50