PN-EN ISO 23640:2015-10 - wersja angielska

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN
Wyroby medyczne do diagnostyki in vitro -- Badanie stabilności odczynników do diagnostyki in vitro

Zakres

Niniejsza Norma Międzynarodowa ma zastosowanie do badań stabilności wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro, w tym: odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych, diluentów, buforów i zestawów odczynników, nazywanych dalej odczynnikami IVD. Niniejsza Norma Międzynarodowa może mieć także zastosowanie do wyrobów do pobierania krwi zawierających substancje stosowane do zabezpieczania próbek lub do zapoczątkowania dalszego przetwarzania próbek w wyrobach do pobierania próbek. W niniejszej Normie Międzynarodowej określono wymagania ogólne dotyczące badań stabilności odczynników oraz podano wymagania szczegółowe dotyczące badań w czasie rzeczywistym i badań przyśpieszonych.
Niniejsza Norma Międzynarodowa nie ma zastosowania do przyrządów, urządzeń, wyposażenia, systemów i pojemników na próbki oraz materiałów badanych

* wymagane pola

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 23640:2015-10 - wersja angielska
Tytuł Wyroby medyczne do diagnostyki in vitro -- Badanie stabilności odczynników do diagnostyki in vitro
Data publikacji 09-10-2015
Liczba stron 18
Grupa cenowa J
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 300, Medycznych Badań Laboratoryjnych In Vitro
Wprowadza EN ISO 23640:2015 [IDT], ISO 23640:2011 [IDT]
Dyrektywa 98/79/EC
Zastępuje PN-EN ISO 23640:2013-07 - wersja angielska
ICS 11.100.10