PN-EN 14136:2007 - wersja polska

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN
Zastosowanie zewnętrznych programów kontroli jakości do oceny osiągnięć procedur badawczych w diagnostyce in vitro

Zakres

Ma zastosowanie do zewnętrznych programów kontroli jakości (EQAS) i dotyczy szacowania oraz oceny osiągnięć określonych procedur w diagnostyce in vitro, łącznie z wyrobami medycznymi do diagnostyki in vitro (IVD MD). Podano zestaw wymagań koniecznych do umożliwienia EQAS spełnienie swojej funkcji w odniesieniu do: projektowania i realizacji programu; identyfikowania procedur (IVD MD) stosowanych przez uczestników; klasyfikowania i oceny danych. Nie określono sposobów, jak mają być organizowane EQAS, ani jak oceniać indywidualne lub zbiorcze osiągnięcia laboratoriów klinicznych

* wymagane pola

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 14136:2007 - wersja polska
Tytuł Zastosowanie zewnętrznych programów kontroli jakości do oceny osiągnięć procedur badawczych w diagnostyce in vitro
Data publikacji 02-07-2007
Liczba stron 13
Grupa cenowa G
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 300, Medycznych Badań Laboratoryjnych In Vitro
Wprowadza EN 14136:2004 [IDT]
Dyrektywa 98/79/EC
Zastępuje PN-EN 14136:2004 - wersja angielska
ICS 11.100.10