PN-EN 50239:2018-03 - wersja angielska

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN
Zastosowania kolejowe -- Radiowy system zdalnego sterowania pojazdem trakcyjnym do zastosowań manewrowych

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej zawarte są wymagania stosowania dotyczące radiowego sterowania zdalnego pojazdem trakcyjnym do zastosowań manewrowych, obsługiwanym przez personel, bez fizycznej obecności w kabinie pojazdu przy urządzeniach sterowania.
Specyfikacja wymagań dotycząca środków radiowych i protokołów bezprzewodowych, jak również specyfikacja wymagań związana z bezprzewodową łącznością pomiędzy częściami pociągu, nie są objęte niniejszą normą.
Niniejsza Norma Europejska ma zastosowanie do nowo wyprodukowanych pojazdów i do pojazdów modernizowanych.

* wymagane pola

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 50239:2018-03 - wersja angielska
Tytuł Zastosowania kolejowe -- Radiowy system zdalnego sterowania pojazdem trakcyjnym do zastosowań manewrowych
Data publikacji 15-03-2018
Liczba stron 18
Grupa cenowa J
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 61, Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
Wprowadza EN 50239:2018 [IDT]
Zastępuje PN-EN 50239:2002 - wersja angielska
ICS 45.060.10, 33.200