PN-EN ISO 14052:2019-01 - wersja angielska

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN
Zarządzanie środowiskowe -- Rachunkowość kosztów przepływu materiałów -- Wytyczne praktycznego wdrożenia w łańcuchu dostaw

Zakres

Niniejszy dokument zawiera wytyczne praktycznego wdrożenia rachunkowości kosztów przepływu materiałów (MFCA) w łańcuchu dostaw. MFCA zasadniczo śledzi przepływy i zapasy materiałów w organizacji, kwantyfikuje je w jednostkach fizycznych (np. masa, objętość) oraz wycenia koszty zużycia materiałów i energii. MFCA ma zastosowanie w każdej organizacji, która wykorzystuje materiały i energię, niezależnie od jej wyrobów i usług, wielkości, struktury, lokalizacji i istniejących systemów zarządzania oraz systemów rachunkowości. Zasadniczo MFCA może być stosowana jako narzędzie rachunkowości zarządzania środowiskowego w łańcuchu dostaw, zarówno w wyniku powiązań dostawczych i odbiorczych i może pomóc w opracowaniu zintegrowanego podejścia służącego poprawie efektywności materiałowej i energetycznej w łańcuchu dostaw.
Niniejszy dokument opiera się na zasadach i ogólnych ramach MFCA opisanych w normie ISO 14051.
Przedstawione w niniejszym dokumencie ramy MFCA obejmują scenariusze poprawy efektywności energetycznej i materiałowej w łańcuchu dostaw, zasady skutecznego stosowania MFCA w łańcuchu dostaw, wymiany informacji oraz praktyczne działania w celu wdrożenia MFCA w łańcuchu dostaw.

* wymagane pola

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 14052:2019-01 - wersja angielska
Tytuł Zarządzanie środowiskowe -- Rachunkowość kosztów przepływu materiałów -- Wytyczne praktycznego wdrożenia w łańcuchu dostaw
Data publikacji 10-01-2019
Liczba stron 26
Grupa cenowa M
Sektor SZP, Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
Organ Techniczny KT 270, Zarządzania Środowiskowego
Wprowadza EN ISO 14052:2018 [IDT], ISO 14052:2017 [IDT]
ICS 13.020.10