PN-EN 54-7:2018-11 - wersja angielska

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN
Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 7: Czujki dymu -- Czujki punktowe działające z wykorzystaniem światła rozproszonego, światła przechodzącego lub jonizacji

Zakres

Niniejszy projekt Normy Europejskiej określa wymagania, metody badań i kryteria oceny punktowych czujek dymu działających z wykorzystaniem światła rozproszonego, światła przechodzącego lub jonizacji, przeznaczonych do stosowania w systemach sygnalizacji pożarowej instalowanych w budynkach (patrz EN 54-1:2011).
Niniejsza Norma Europejska przewiduje ocenę i weryfikację stałości właściwości użytkowych (OiWSWU) punktowych czujek dymu.
W przypadku innych typów czujek dymu lub czujek dymu działających na innych zasadach, niniejsza norma powinna być wykorzystywana jedynie jako wskazówka. Czujki dymu o specjalnych właściwościach, konstruowane z uwzględnieniem specjalnych zagrożeń nie są objęte niniejszą normą.
UWAGA Niektóre typy czujki zawierają materiały radioaktywne. Wymagania krajowe dotyczące ochrony przed promieniowaniem różnią się w poszczególnych krajach i nie są określone w niniejszej normie.

* wymagane pola

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 54-7:2018-11 - wersja angielska
Tytuł Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 7: Czujki dymu -- Czujki punktowe działające z wykorzystaniem światła rozproszonego, światła przechodzącego lub jonizacji
Data publikacji 22-11-2018
Liczba stron 81
Grupa cenowa X
Sektor SOB, Sektor Obronności i Bezpieczeństwa Powszechnego
Organ Techniczny KT 264, Systemów Sygnalizacji Pożarowej
Wprowadza EN 54-7:2018 [IDT]
Dyrektywa 305/2011
Zastępuje PN-EN 54-7:2004 - wersja polska, PN-EN 54-7:2004/A2:2009 - wersja polska
ICS 13.220.20