PN-EN IEC 60068-3-7:2021-04 - wersja angielska

Bez VAT: 80,50  PLN Z VAT: 99,02  PLN
Badania środowiskowe -- Część 3-7: Dokumentacja pomocnicza i wytyczne -- Pomiary w komorach temperaturowych do prób A (Zimno) i B (Suche gorąco) (z obciążeniem)

Zakres

W niniejszej części normy IEC 60068 podano ujednoliconą i odtwarzalną metodę prób mającą na celu potwierdzanie, że temperaturowe komory probiercze spełniają wymagania podane w procedurach prób klimatycznych, określonych w
IEC 60068-2-1 oraz IEC 60068-2-2, w czasie ich obciążenia wyrobami wydzielającymi ciepło i niewydzielającymi ciepła, w warunkach uwzględniających obieg powietrza wewnątrz przestrzeni roboczej komory.
Niniejsza norma jest skierowana głównie do użytkowników przeprowadzających standardową weryfikację cech funkcjonalnych komór.

* wymagane pola

Bez VAT: 80,50  PLN Z VAT: 99,02  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN IEC 60068-3-7:2021-04 - wersja angielska
Tytuł Badania środowiskowe -- Część 3-7: Dokumentacja pomocnicza i wytyczne -- Pomiary w komorach temperaturowych do prób A (Zimno) i B (Suche gorąco) (z obciążeniem)
Data publikacji 07-04-2021
Liczba stron 22
Grupa cenowa L
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 65, Prób Środowiskowych Wyrobów Elektrycznych
Wprowadza EN IEC 60068-3-7:2020 [IDT], IEC 60068-3-7:2020 [IDT]
Zastępuje PN-EN 60068-3-7:2009 - wersja polska
ICS 19.040