PN-EN 60068-3-1:2012 - wersja angielska

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN
Badania środowiskowe -- Część 3-1: Dokumentacja pomocnicza i wytyczne -- Próby zimna i suchego gorąca

Zakres

Opisano próby obejmujące badania na zimno i suche gorąco, dla wyrobów nie wydzielających ciepła i wydzielających ciepło, zarówno przy nagłych jak i stopniowych zmianach temperatury. Podano opis konstrukcji komory probierczej do symulacji warunków otwartej przestrzeni oraz opis komory probierczej z wymuszonym przepływem powietrza. Opisano wpływ parametrów komory probierczej na wyniki prób wyrobów wydzielających ciepło oraz wpływ przepływu powietrza na warunki panujące w komorze oraz na temperaturę powierzchni badanych wyrobów

* wymagane pola

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 60068-3-1:2012 - wersja angielska
Tytuł Badania środowiskowe -- Część 3-1: Dokumentacja pomocnicza i wytyczne -- Próby zimna i suchego gorąca
Data publikacji 19-03-2012
Liczba stron 16
Grupa cenowa H
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 65, Prób Środowiskowych Wyrobów Elektrycznych
Wprowadza EN 60068-3-1:2011 [IDT], IEC 60068-3-1:2011 [IDT]
Zastępuje PN-EN 60068-3-1:2002 - wersja angielska
ICS 19.040