PN-EN 13075-2:2016-12 - wersja polska

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN
Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie charakteru rozpadu -- Część 2: Oznaczanie czasu mieszania kationowych emulsji asfaltowych

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono metodę oznaczania czasu mieszania rozcieńczonych kationowych emulsji asfaltowych w znormalizowanych warunkach.

OSTRZEŻENIE – Stosowanie niniejszej Normy Europejskiej może być związane z użyciem niebezpiecznych materiałów i wyposażenia oraz wykonywaniem niebezpiecznych czynności. Niniejsza Norma Europejska nie zawiera wszystkich zagadnień związanych z bezpieczeństwem jej stosowania. Użytkownik niniejszej Normy Europejskiej jest odpowiedzialny za dobranie odpowiednich przepisów związanych z bezpieczeństwem pracy i ochroną zdrowia oraz za sprawdzenie, przed zastosowaniem normy, dotrzymania ograniczeń regulowanych tymi przepisami.

* wymagane pola

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 13075-2:2016-12 - wersja polska
Tytuł Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie charakteru rozpadu -- Część 2: Oznaczanie czasu mieszania kationowych emulsji asfaltowych
Data publikacji 07-02-2018
Liczba stron 14
Grupa cenowa G
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 222/PK 2, Asfaltów
Wprowadza EN 13075-2:2016 [IDT]
Zastępuje PN-EN 13075-2:2011 - wersja polska
ICS 75.140, 91.100.50