PN-EN 60068-3-1:2002 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 60068-3-1:2012 - wersja angielska

Bez VAT: 131,30  PLN Z VAT: 161,50  PLN
Badania środowiskowe -- Część 3-1: Informacje podstawowe -- Próby zimna i suchego gorąca

Zakres

Podano informacje źródłowe dla próby A: zimno i dla prób B: suche gorąco. Dodano załączniki omawiające wpływ: rozmiaru komory na temperaturę powierzchni wyrobu gdy nie stosuje się wymuszonego obiegu powietrza; przepływu powietrza na warunki komory oraz na temperatury powierzchniowe badanych wyrobów; wymiarów końcówek drutu i materiału na temperaturę powierzchni podzespołu; pomiary temperatury, prędkości powietrza oraz współczynnika emisji

* wymagane pola

Bez VAT: 131,30  PLN Z VAT: 161,50  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 60068-3-1:2002 - wersja angielska
Tytuł Badania środowiskowe -- Część 3-1: Informacje podstawowe -- Próby zimna i suchego gorąca
Data publikacji 15-09-2002
Data wycofania 03-10-2012
Liczba stron 38
Grupa cenowa R
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 65, Prób Środowiskowych Wyrobów Elektrycznych
Wprowadza EN 60068-3-1:1999 [IDT]
Zastępuje PN-E-04631:1984 - wersja polska
ICS 19.040
Zastąpiona przez PN-EN 60068-3-1:2012 - wersja angielska