PN-EN ISO 5509:2001 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 12966-2:2011 - wersja angielska

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN
Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce -- Przygotowanie estrów metylowych kwasów tłuszczowych

Zakres

Określono metodę przygotowania estrów metylowych kwasów tłuszczowych. Podano metody przygotowania estrów metylowych kwasów tłuszczowych z olejów i tłuszczów roślinnych i zwierzęcych, kwasów tłuszczowych i mydeł. Określono trzy metody metylowania; metodę z zastosowaniem trifluorku boru, metodę z zastosowaniem wodorotlenku trimetylosulfonowego i metodę przeestryfikowania. Podano zasadę metody, zastosowanie, odczynniki, aparaturę, sposób przygotowywania próbki oraz procedurę. Norma zawiera trzy załączniki oraz bibliografię. W załączniku A (normatywny) podano główne procedury. Załącznik B (informacyjny) zawiera wyniki badań międzylaboratoryjnych. Załącznik ZA (normatywny) podaje wykaz norm powołanych w publikacjach międzynarodowych i ich odpowiedniki europejskie

* wymagane pola

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 5509:2001 - wersja polska
Tytuł Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce -- Przygotowanie estrów metylowych kwasów tłuszczowych
Data publikacji 26-10-2001
Data wycofania 31-03-2011
Liczba stron 30
Grupa cenowa P
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 92, Nasion Roślin Oleistych, Tłuszczów Roślinnych i Zwierzęcych oraz ich Produktów Ubocznych
Wprowadza EN ISO 5509:2000 [IDT], ISO 5509:2000 [IDT]
Zastępuje PN-ISO 5509:1996 - wersja polska
ICS 67.200.10
Zastąpiona przez PN-EN ISO 12966-2:2011 - wersja angielska