PN-A-74855-09:1987 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN
Cukier -- Metody badań -- Oznaczanie wartości pH roztworu cukru

Zakres

Metoda polega na pomiarze różnicy potencjałów pomiędzy dwoma elektrodami zanurzonymi w badanym roztworze cukru

* wymagane pola

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-A-74855-09:1987 - wersja polska
Tytuł Cukier -- Metody badań -- Oznaczanie wartości pH roztworu cukru
Data publikacji 24-03-1987
Data wycofania 29-10-2012
Liczba stron 1
Grupa cenowa A
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny RS SRZ, Rada Sektorowa Sektora Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Zastępuje PN-A-74855:1980 - wersja polska
ICS 67.180.10