PN-C-04530-02:1981 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN
Analiza chemiczna -- Przygotowanie titrantów (roztworów mianowanych) -- Roztwory stosowane w miareczkowaniach utleniająco redukujących (redoks)

Zakres

Opisano szczegółowo sposób przygotowania titrantów stosowanych w miareczkowaniach z użyciem wizualnych oraz instrumentalnych metod wyznaczania punktu końcowego miareczkowania. Załączono wykaz titrantów

* wymagane pola

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-C-04530-02:1981 - wersja polska
Tytuł Analiza chemiczna -- Przygotowanie titrantów (roztworów mianowanych) -- Roztwory stosowane w miareczkowaniach utleniająco redukujących (redoks)
Data publikacji 02-01-1981
Data wycofania 08-07-2011
Liczba stron 7
Grupa cenowa D
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 249, Analizy Chemicznej
ICS 71.040.40