PN-EN 60068-3-5:2008 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN IEC 60068-3-5:2018-06 - wersja angielska

Bez VAT: 53,50  PLN Z VAT: 65,81  PLN
Badania środowiskowe -- Część 3-5: Dokumentacja pomocnicza i wytyczne -- Potwierdzanie osiągów komór temperaturowych

Zakres

Podano ujednoliconą i odtwarzalną metodę prób mającą na celu potwierdzanie, że temperaturowe komory probiercze, bez obciążenia, spełniają wymagania podane w procedurach prób klimatycznych określonych w PN-EN 60068-2 oraz w innych normach. Opisano układ do pomiaru temperatur, sposób instalowania czujników temperaturowych oraz kryteria oceny próby. Podano definicje 10 terminów

* wymagane pola

Bez VAT: 53,50  PLN Z VAT: 65,81  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 60068-3-5:2008 - wersja polska
Tytuł Badania środowiskowe -- Część 3-5: Dokumentacja pomocnicza i wytyczne -- Potwierdzanie osiągów komór temperaturowych
Data publikacji 29-05-2008
Data wycofania 28-06-2018
Liczba stron 13
Grupa cenowa G
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 65, Prób Środowiskowych Wyrobów Elektrycznych
Wprowadza EN 60068-3-5:2002 [IDT], IEC 60068-3-5:2001 [IDT]
Zastępuje PN-EN 60068-3-5:2002 - wersja angielska
ICS 19.040
Zastąpiona przez PN-EN IEC 60068-3-5:2018-06 - wersja angielska