PN-ISO 10003:2020-07 - wersja angielska

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN
Zarządzanie jakością -- Zadowolenie klienta -- Wytyczne dotyczące rozstrzygania sporów na zewnątrz organizacji

Zakres

W niniejszym dokumencie podano wytyczne dla organizacji dotyczące planowania, projektowania, rozwoju, funkcjonowania, utrzymywania i doskonalenia skutecznego i efektywnego procesu rozstrzygania sporów w odniesieniu do reklamacji, które nie zostały rozwiązane przez organizację. Niniejszy dokument ma zastosowanie do: reklamacji odnoszących się do wyrobów i usług organizacji, procesu postępowania z reklamacjami lub procesu rozstrzygania sporów; rozstrzygania sporów wynikających z krajowej lub międzynarodowej działalności gospodarczej, w tym wynikających z handlu elektronicznego. Niniejszy dokument jest przeznaczony do stosowania przez każdą organizację, niezależnie od rodzaju i wielkości oraz dostarczanych wyrobów i usług i obejmuje: wytyczne dotyczące ustalania, kiedy i w jaki sposób organizacje mogą uczestniczyć w rozstrzyganiu sporów, wytyczne dotyczące wyboru rozjemców i korzystania z ich usług, włączanie i angażowanie najwyższego kierownictwa w rozstrzyganie sporów oraz zapewnienie rozmieszczenia odpowiednich zasobów w organizacji, podstawy uczciwego, odpowiedniego, przejrzystego oraz łatwo dostępnego rozstrzygania sporów, wytyczne dotyczące zarządzania udziałem organizacji w procesie rozstrzygania sporów, monitorowanie, ocenę i doskonalenie procesów rozstrzygania sporów. Niniejszy dokument ma szczególnie na celu rozstrzyganie sporów pomiędzy organizacją i: osobami fizycznymi nabywającymi lub użytkującymi wyroby i usługi do celów osobistych lub domowych lub małymi przedsiębiorstwami. Niniejszy dokument nie ma zastosowania do rozstrzygania innych rodzajów sporów, takich jak spory pracownicze. Nie ma zastosowania do postępowania z reklamacjami w organizacji.

* wymagane pola

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ISO 10003:2020-07 - wersja angielska
Tytuł Zarządzanie jakością -- Zadowolenie klienta -- Wytyczne dotyczące rozstrzygania sporów na zewnątrz organizacji
Data publikacji 15-07-2020
Liczba stron 48
Grupa cenowa T
Sektor SZP, Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
Organ Techniczny KT 6, Systemów Zarządzania
Wprowadza ISO 10003:2018 [IDT]
Zastępuje PN-ISO 10003:2009 - wersja polska
ICS 03.120.10