PN-ISO 10006:2018-05 - wersja angielska

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN
Zarządzanie jakością -- Wytyczne zarządzania jakością w projektach

Zakres

W niniejszym dokumencie podano wytyczne dotyczące zastosowania zarządzania jakością w projektach.
Ma zastosowanie do organizacji prowadzących projekty o różnym stopniu złożoności, małych lub dużych, o krótkim lub długim czasie trwania, które są indywidualnymi projektami lub stanowią część programu lub pakietu projektów, w różnych środowiskach i bez względu na rodzaj wyrobu/usługi lub proces, z zamiarem zadowolenia stron zainteresowanych projektem poprzez wprowadzenie zarządzania jakością w projektach. Może to wymagać dostosowania wytycznych do konkretnego projektu.
Niniejszy dokument nie jest przewodnikiem dotyczącym zarządzania projektami. W niniejszym dokumencie przedstawiono wytyczne dotyczące jakości w procesach zarządzania projektami. Wytyczne dotyczące zarządzania projektami i powiązanymi procesami są zawarte w ISO 21500.
Niniejszy dokument dotyczy koncepcji "zarządzania jakością w projektach" i "systemów zarządzania jakością w projektach". Rozróżnia się je poprzez osobne omówienie następujących zagadnień i rozdziałów:
― zarządzanie jakością w projektach obejmuje: systemy zarządzania jakością w projektach (Rozdział 4); odpowiedzialność kierownictwa w projektach (Rozdział 5); zarządzanie zasobami w projektach (Rozdział 6); realizacja wyrobu/usługi w projektach (Rozdział 7); oraz pomiary, analiza i doskonalenie w projektach (Rozdział 8);
― systemy zarządzania jakością w projektach obejmują: charakterystyki projektu (4.1); zasady zarządzania jakością w projektach (4.2); procesy zarządzania jakością projektów (4.3); oraz plan jakości dla projektu (4.4)

* wymagane pola

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ISO 10006:2018-05 - wersja angielska
Tytuł Zarządzanie jakością -- Wytyczne zarządzania jakością w projektach
Data publikacji 29-05-2018
Liczba stron 44
Grupa cenowa S
Sektor SZP, Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
Organ Techniczny KT 6, Systemów Zarządzania
Wprowadza ISO 10006:2017 [IDT]
Zastępuje PN-ISO 10006:2005 - wersja polska
ICS 03.120.10, 03.100.70