PN-ISO 10015:2020-08 - wersja angielska

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN
Zarządzanie jakością -- Wytyczne dotyczące zarządzania kompetencjami i rozwoju ludzi

Zakres

W niniejszym dokumencie podano wytyczne dla organizacji dotyczące ustanowienia, wdrażania, utrzymywania i doskonalenia systemów zarządzania kompetencjami i rozwoju ludzi w celu pozytywnego wpływania na wyniki związane ze zgodnością wyrobów i usług oraz potrzebami i oczekiwaniami odpowiednich stron zainteresowanych. Niniejszy dokument ma zastosowanie do wszystkich organizacji, niezależnie od ich rodzaju lub wielkości. Nie dodaje, nie zmienia ani w inny sposób nie modyfikuje wymagań norm z rodziny ISO 9000 ani żadnych innych norm.

* wymagane pola

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ISO 10015:2020-08 - wersja angielska
Tytuł Zarządzanie jakością -- Wytyczne dotyczące zarządzania kompetencjami i rozwoju ludzi
Data publikacji 17-08-2020
Liczba stron 18
Grupa cenowa J
Sektor SZP, Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
Organ Techniczny KT 6, Systemów Zarządzania
Wprowadza ISO 10015:2019 [IDT]
Zastępuje PN-ISO 10015:2004 - wersja polska
ICS 03.100.30, 03.120.10