PN-ISO 10015:2004 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-ISO 10015:2020-08 - wersja angielska

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN
Zarządzanie jakością -- Wytyczne dotyczące szkolenia

Zakres

Podano wytyczne, które mogą pomóc organizacji w identyfikowaniu i analizowaniu potrzeb dotyczących szkolenia, w projektowaniu i planowaniu szkolenia, zapewnieniu realizacji szkolenia, ocenie wyników szkolenia oraz monitorowaniu i doskonaleniu procesu szkolenia, tak aby cele organizacji zostały osiągnięte. Położono nacisk na wpływ szkolenia na ciągłe doskonalenie

* wymagane pola

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ISO 10015:2004 - wersja polska
Tytuł Zarządzanie jakością -- Wytyczne dotyczące szkolenia
Data publikacji 09-01-2004
Data wycofania 17-08-2020
Liczba stron 23
Grupa cenowa L
Sektor SZP, Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
Organ Techniczny KT 6, Systemów Zarządzania
Wprowadza ISO 10015:1999 [IDT]
ICS 03.100.30, 03.120.10
Zastąpiona przez PN-ISO 10015:2020-08 - wersja angielska