PN-EN ISO 10846-1:2009 - wersja angielska

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN
Akustyka i drgania -- Laboratoryjne pomiary właściwości i przenoszenia wibroakustycznego elementów izolacyjnych -- Część 1: Zasady i wytyczne

Zakres

Niniejsza norma podaje wprowadzenie i ukierunkowanie na części od 2 do 5 normy ISO 10846, które opisują laboratoryjne metody wyznaczania najważniejszych wielkości decydujących o przenoszeniu drgań przez izolatory o liniowych charakterystykach, tj. o sztywnościach dynamicznych zależnych od częstotliwości. W niniejszej normie przedstawiono podstawy teoretyczne, ogólne zasady metod, ograniczenia metod i przewodnik doboru najwłaściwszej normy z serii. Warunki laboratoryjne opisane we wszystkich częściach normy ISO 10846 zawierają zastosowanie wstępnego obciążenia statycznego. Wyniki z realizacji metod są użyteczne dla izolatorów stosowanych do zapobiegania problemom związanym z niskoczęstotliwościowymi drganiami jak i do ograniczania dźwięków materiałowych. Metody te nie dają pełnej charakterystyki izolatorów stosowanych w ograniczaniu drgań niskoczęstotliwościowych jak i wstrząsów

* wymagane pola

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 10846-1:2009 - wersja angielska
Tytuł Akustyka i drgania -- Laboratoryjne pomiary właściwości i przenoszenia wibroakustycznego elementów izolacyjnych -- Część 1: Zasady i wytyczne
Data publikacji 29-01-2009
Liczba stron 27
Grupa cenowa N
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 157, Zagrożeń Fizycznych w Środowisku Pracy
Wprowadza EN ISO 10846-1:2008 [IDT], ISO 10846-1:2008 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 10846-1:2002 - wersja polska
ICS 17.140.01