PN-EN 1434-6+A1:2019-03 - wersja angielska

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN
Ciepłomierze -- Część 6: Instalacja, dopuszczenie do użytkowania, okresowe kontrole i konserwacja

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono instalację, dopuszczenie do użytkowania, okresowe kontrole i konserwację dla ciepłomierzy. Ciepłomierze są przyrządami przeznaczonymi do pomiaru energii, która w obiegu wymiany ciepła jest pobierana (chłodzenie) lub oddawana (ogrzewanie) przez ciecz, zwaną ciekłym nośnikiem ciepła. Ciepłomierz wskazuje ilość ciepła w legalnych jednostkach miar. Niniejsza Norma Europejska nie obejmuje wymagań dotyczących bezpieczeństwa elektrycznego. Niniejsza Norma Europejska nie obejmuje wymagań dotyczących bezpieczeństwa ciśnieniowego. Niniejsza Norma Europejska nie dotyczy ciepłomierzy z czujnikami temperatury montowanymi powierzchniowo. Niniejsza norma dotyczy ciepłomierzy w układach zamkniętych, gdzie różnica ciśnień w ładunku cieplnym jest ograniczona.

* wymagane pola

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 1434-6+A1:2019-03 - wersja angielska
Tytuł Ciepłomierze -- Część 6: Instalacja, dopuszczenie do użytkowania, okresowe kontrole i konserwacja
Data publikacji 27-03-2019
Liczba stron 25
Grupa cenowa M
Sektor SZP, Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
Organ Techniczny KT 51, Pomiarów Przemysłowych Wielkości Nieelektrycznych
Wprowadza EN 1434-6:2015+A1:2019 [IDT]
Zastępuje PN-EN 1434-6:2016-01 - wersja angielska
ICS 17.200.10