PN-EN 1434-3:2016-02 - wersja angielska

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN
Ciepłomierze -- Część 3: Wymiana danych i interfejsy

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono ogólne wymagania dla ciepłomierzy. Ciepłomierze są przyrządami przeznaczonymi do pomiaru energii, która w obiegu wymiany ciepła jest pobierana (chłodzenie) lub oddawana (ogrzewanie) przez ciecz, zwaną ciekłym nośnikiem ciepła. Ciepłomierz wskazuje ilość ciepła w legalnych jednostkach miar.
W Części 3 określono postanowienia dotyczące wymiany danych między miernikiem a urządzeniem odczytowym (komunikacja PUNKT - PUNKT). Dla zastosowań wykorzystujących optyczną głowicę odczytową zalecany jest protokół zgodny z EN 62056-21.
Dla bezpośredniego lub zdalnego odczytu pojedynczego lub kilku mierników przez bateryjne urządzenie odczytowe zalecana jest warstwa fizyczna zgodna z EN 13757-6 (local bus).
W przypadku większych sieci, zawierających do 250 mierników, do sterowania siecią M-Bus, wymagana jest jednostka nadrzędna zasilana z sieci AC, zgodnie z EN 13757-2. W tych zastosowaniach wymagane są warstwy: fizyczna i łącza, zgodne z EN 13757-2, natomiast warstwa zastosowań - zgodna z EN 13757-3.
Dla komunikacji bezprzewodowej, w normie EN 13757-4 opisano kilka rozwiązań systemu obchodzonego/objeżdżanego przez urządzenie przenośne albo przez zastosowanie odbiorników stacjonarnych lub przez sieć. Zarówno jednokierunkowa jak i dwukierunkowa transmisja mierników jest obsługiwana przez niniejszą normę.

* wymagane pola

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 1434-3:2016-02 - wersja angielska
Tytuł Ciepłomierze -- Część 3: Wymiana danych i interfejsy
Data publikacji 10-02-2016
Liczba stron 35
Grupa cenowa Q
Sektor SZP, Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
Organ Techniczny KT 51, Pomiarów Przemysłowych Wielkości Nieelektrycznych
Wprowadza EN 1434-3:2015 [IDT]
Zastępuje PN-EN 1434-3:2009 - wersja angielska
ICS 17.200.10