PN-EN 1434-5:2016-01 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 1434-5+A1:2019-03 - wersja angielska

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN
Ciepłomierze -- Część 5: Badania do legalizacji pierwotnej

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono badania do legalizacji pierwotnej dla ciepłomierzy. Ciepłomierze są przyrządami przeznaczonymi do pomiaru energii, która w obiegu wymiany ciepła jest pobierana (chłodzenie) lub oddawana (ogrzewanie) przez ciecz, zwaną ciekłym nośnikiem ciepła. Ciepłomierz wskazuje ilość ciepła w legalnych jednostkach miar.
Niniejsza Norma Europejska nie obejmuje wymagań dotyczących bezpieczeństwa elektrycznego.
Niniejsza Norma Europejska nie obejmuje wymagań dotyczących bezpieczeństwa ciśnieniowego.
Niniejsza Norma Europejska nie dotyczy ciepłomierzy z czujnikami temperatury montowanymi powierzchniowo.
Niniejsza norma dotyczy ciepłomierzy w układach zamkniętych, gdzie różnica ciśnień w ładunku cieplnym jest ograniczona.

* wymagane pola

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 1434-5:2016-01 - wersja angielska
Tytuł Ciepłomierze -- Część 5: Badania do legalizacji pierwotnej
Data publikacji 29-01-2016
Data wycofania 27-03-2019
Liczba stron 13
Grupa cenowa G
Sektor SZP, Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
Organ Techniczny KT 51, Pomiarów Przemysłowych Wielkości Nieelektrycznych
Wprowadza EN 1434-5:2015 [IDT]
Zastępuje PN-EN 1434-5:2009 - wersja polska
ICS 17.200.10
Zastąpiona przez PN-EN 1434-5+A1:2019-03 - wersja angielska