PN-EN 1434-5+A1:2019-03 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 1434-5:2023-02 - wersja angielska

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN
Ciepłomierze -- Część 5: Badania do legalizacji pierwotnej

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono badania do legalizacji pierwotnej dla ciepłomierzy. Ciepłomierze są przyrządami przeznaczonymi do pomiaru energii, która w obiegu wymiany ciepła jest pobierana (chłodzenie) lub oddawana (ogrzewanie) przez ciecz, zwaną ciekłym nośnikiem ciepła. Ciepłomierz wskazuje ilość ciepła w legalnych jednostkach miar. Niniejsza Norma Europejska nie obejmuje wymagań dotyczących bezpieczeństwa elektrycznego. Niniejsza Norma Europejska nie obejmuje wymagań dotyczących bezpieczeństwa ciśnieniowego. Niniejsza Norma Europejska nie dotyczy ciepłomierzy z czujnikami temperatury montowanymi powierzchniowo. Niniejsza norma dotyczy ciepłomierzy w układach zamkniętych, gdzie różnica ciśnień w ładunku cieplnym jest ograniczona.

* wymagane pola

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN

Informacje dodatkowe

Aktualna w ocenie zgodności 31-03-2023 - Patrz Komunikat Prezesa PKN
Numer PN-EN 1434-5+A1:2019-03 - wersja angielska
Tytuł Ciepłomierze -- Część 5: Badania do legalizacji pierwotnej
Data publikacji 27-03-2019
Data wycofania 21-02-2023
Liczba stron 13
Grupa cenowa G
Sektor SZP, Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
Organ Techniczny KT 51, Pomiarów Przemysłowych Wielkości Nieelektrycznych
Wprowadza EN 1434-5:2015+A1:2019 [IDT]
Zastępuje PN-EN 1434-5:2016-01 - wersja angielska
ICS 17.200.10
Zastąpiona przez PN-EN 1434-5:2023-02 - wersja angielska