PN-Z-04293:2000 - wersja polska

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie cyrkonu i jego związków na stanowiskach pracy metodą płomieniową absorpcyjnej spektrometrii atomowej

Zakres

Podano metodę polegającą na przepuszczeniu znanej objętości powietrza przez sączek membranowy w celu osadzenia na nim pyłów cyrkonu i jego związków. Próbkę mineralizuje się następnie w kwasie fluorowodorowym i sporządza się roztwór do analizy. Cyrkon w otrzymanym roztworze oznacza się metodą płomieniową absorpcyjnej spektrometrii atomowej. Najmniejsze stężenie cyrkonu, jakie można oznaczyć tą metodą wynosi 1,25 mg/m3

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-Z-04293:2000 - wersja polska
Tytuł Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie cyrkonu i jego związków na stanowiskach pracy metodą płomieniową absorpcyjnej spektrometrii atomowej
Data publikacji 27-11-2000
Liczba stron 4
Grupa cenowa B
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 159, Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
ICS 13.040.30