PN-C-04552:1969 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-C-04617-02:1975 - wersja polska, PN-C-04617-03:1978 - wersja polska

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Woda do picia do celów gospodarczych i przemysłowych -- Oznaczanie jonu chlorkowego

Zakres

Przedmiotem normy są metody oznaczania zawartości jonu chlorkowego w wodzie do picia, do celów gospodarczych i przemysłowych.

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-C-04552:1969 - wersja polska
Tytuł Woda do picia do celów gospodarczych i przemysłowych -- Oznaczanie jonu chlorkowego
Data publikacji 21-10-1969
Data wycofania 01-01-1979
Liczba stron 3
Grupa cenowa B
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 121, Jakości Wody - Badania Chemiczne - Substancje Nieorganiczne
Zastępuje PN-C-04552:1958 - wersja polska
ICS 13.060.50
Zastąpiona przez PN-C-04617-03:1978 - wersja polska, PN-C-04617-02:1975 - wersja polska