PN-C-04617-02:1975 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-ISO 9297:1994 - wersja polska

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Woda i ścieki -- Badania zawartości chlorków -- Oznaczanie chlorków w wodzie i ściekach metodą argentometrycznego miareczkowania

Zakres

Metodę stosuje się do oznaczania chlorków w wodzie i ściekach przy ich zawartości powyżej 5 mg/dm3. Metody tej nie należy stosować, jeżeli w badanej próbce stosunek łącznej zawartości cyjanków oznaczonych wg odpowiedniego arkusza wymienionego w PN-73/C-04603/00, bromków oznaczonych wg BN-64/6212-01, jodków oznaczonych wg odpowiedniego arkusza wymienionego w PN-75/C-04599/00 i rodanków do zawartości chlorków jest większy niż 1 : 10 oraz jeżeli zawartość fosforanów oznaczonych wg odpowiedniego arkusza wymienionego w PN-73/C-04537/01 w badanej próbce jest większa niż 5 mg.

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-C-04617-02:1975 - wersja polska
Tytuł Woda i ścieki -- Badania zawartości chlorków -- Oznaczanie chlorków w wodzie i ściekach metodą argentometrycznego miareczkowania
Data publikacji 31-05-1975
Data wycofania 31-12-2002
Liczba stron 3
Grupa cenowa B
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 121, Jakości Wody - Badania Chemiczne - Substancje Nieorganiczne
Zastępuje PN-Z-04513:1958 - wersja polska, PN-C-04552:1969 - wersja polska
ICS 13.060.50
Zastąpiona przez PN-ISO 9297:1994 - wersja polska