PN-K-02506:1998 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 45545-1:2013-07 - wersja angielska

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Elektryczne pojazdy trakcyjne -- Zabezpieczenie przeciwpożarowe -- Wytyczne konstrukcyjne

Zakres

Podano wytyczne konstrukcyjne zabezpieczenia przeciwpożarowego w elektrycznych pojazdach trakcyjnych w zakresie palności materiałów i elementów, wymagań zabudowy urządzeń, konstrukcji nadwozia pojazdu, instalacji elektrycznych, urządzeń sygnalizacji pożaru i urządzeń gaśniczych rozmieszczonych w pojeździe

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-K-02506:1998 - wersja polska
Tytuł Elektryczne pojazdy trakcyjne -- Zabezpieczenie przeciwpożarowe -- Wytyczne konstrukcyjne
Data publikacji 23-07-1998
Data wycofania 26-07-2013
Liczba stron 4
Grupa cenowa B
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 138, Kolejnictwa
Zastępuje PN-K-02506:1993 - wersja polska
ICS 45.060.10
Zastąpiona przez PN-EN 45545-1:2013-07 - wersja polska, PN-EN 45545-1:2013-07 - wersja angielska