PN-EN 45545-6:2013-07 - wersja polska

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN
Kolejnictwo -- Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych -- Część 6: Systemy przeciwpożarowe

Zakres

W niniejszej części EN 45545 określono wymagania dotyczące wykrywania pożaru, systemów alarmowania, sprzętu wyłączeniowego, systemów informacji i komunikacji, oświetlenia awaryjnego, systemów hamowania awaryjnego oraz systemu gaszenia pożaru, aby osiągnąć cele określone w EN 45545-1. Środki i wymagania określone w niniejszej Normie Europejskiej mają na celu ochronę pasażerów i załogi w pojazdach szynowych w przypadku pożaru na pokładzie przez zaalarmowanie załogi i pasażerów o pożarze, opóźnienie rozwoju pożaru oraz kontrolowanie rozprzestrzeniania się dymu. W zakresie niniejszej Normy Europejskiej nie uwzględniono opisu środków zapewniających ochronę pojazdów szynowych w przypadku pożaru. Niniejsza część jest ważna dla pojazdów szynowych wyszczególnionych w EN 45545-1.

* wymagane pola

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 45545-6:2013-07 - wersja polska
Tytuł Kolejnictwo -- Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych -- Część 6: Systemy przeciwpożarowe
Data publikacji 21-12-2015
Liczba stron 20
Grupa cenowa K
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 138, Kolejnictwa
Wprowadza EN 45545-6:2013 [IDT]
Dyrektywa 2008/57/EC
ICS 45.060.01, 13.220.20