PN-EN ISO 22434:2011 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 22434:2022-09 - wersja angielska

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN
Butle do gazów -- Kontrola i konserwacja zaworów do butli

Zakres

W niniejszej Normie Międzynarodowej określono wymagania dotyczące kontroli i konserwacji zaworów do butli, z uwzględnieniem zaworów ze zintegrowanymi reduktorami ciśnienia (VIPR) (patrz ISO 22435). Ta Norma Międzynarodowa może być stosowana do zaworów do butli w czasie okresowej kontroli butli, wiązek, bębnów i przyczep oraz w innych przypadkach, np. przy zmianie usług gazowniczych (patrz ISO 11621). Norma nie dotyczy rutynowej kontroli zaworów do butli wykonywanej w czasie napełniania butli. UWAGA Konserwacji zaworów do butli mogą dotyczyć normy i uregulowania krajowe

* wymagane pola

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN ISO 22434:2011/Ap1:2016-05E

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 22434:2011 - wersja angielska
Tytuł Butle do gazów -- Kontrola i konserwacja zaworów do butli
Data publikacji 09-08-2011
Data wycofania 22-09-2022
Liczba stron 10
Grupa cenowa E
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 130, Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do Gazów
Wprowadza EN ISO 22434:2011 [IDT], ISO 22434:2006 [IDT]
Zastępuje PN-EN 14189:2004 - wersja angielska
ICS 23.060.40, 23.020.35
Zastąpiona przez PN-EN ISO 22434:2022-09 - wersja angielska
Elementy dodatkowe PN-EN ISO 22434:2011/Ap1:2016-05E