PN-EN ISO 22434:2022-09 - wersja angielska

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN
Butle do gazów -- Badania i konserwacja zaworów

Zakres

W niniejszym dokumencie określono wymagania dotyczące badania i konserwacji zaworów [w tym zaworów kulowych i zaworów ze zintegrowanym regulatorem ciśnienia (VIPR)] dla:
a) przenośnych butli gazowych wielokrotnego napełniania,
b) wiązek butli,
c) bębnów ciśnieniowych i zbiorników rurowych,
które transportują sprężone, skroplone lub rozpuszczone gazy.
Niniejszy dokument nie dotyczy zaworów do skroplonego gazu węglowodorowego (LPG).
UWAGA Tam, gdzie nie ma ryzyka dwuznaczności, butle do gazów, wiązki butli, bębny ciśnieniowe i zbiorniki rurowe są określane w niniejszym dokumencie wspólnym terminem „butle do gazów”.
Niniejszy dokument dotyczy zaworów ponownie używanych w czasie badań okresowych butli gazowych, wiązek butli, bębnów ciśnieniowych i zbiorników rurowych, oraz może być stosowany w dowolnym innym czasie, np. przy zmianie użytkowania gazu (patrz ISO 11621).
Niniejszy dokument nie dotyczy rutynowych przeglądów zaworów, np. przeprowadzanych podczas napełniania butli gazowej.

* wymagane pola

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 22434:2022-09 - wersja angielska
Tytuł Butle do gazów -- Badania i konserwacja zaworów
Data publikacji 22-09-2022
Liczba stron 20
Grupa cenowa K
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 130, Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do Gazów
Wprowadza EN ISO 22434:2022 [IDT], ISO 22434:2022 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 22434:2011 - wersja angielska, PN-EN ISO 22434:2011/Ap1:2016-05 - wersja angielska
ICS 23.060.01, 23.020.35