PN-EN ISO 21029-2:2015-12 - wersja angielska

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN
Zbiorniki kriogeniczne -- Zbiorniki transportowe o pojemności nie większej niż 1 000 litrów z izolacją próżniową -- Wymagania eksploatacyjne

Zakres

W niniejszej części ISO 21029 określono wymagania eksploatacyjne dla transportowych zbiorników kriogenicznych o pojemności nie większej niż 1 000 litrów z izolacją próżniową, zaprojektowanych do pracy powyżej ciśnienia atmosferycznego. Odpowiednie części mogą być stosowane jako wytyczne do projektowania zbiorników przeznaczonych do eksploatacji jako otwarte.

Dla zbiorników kriogenicznych przeznaczonych do osobistego medycznego użytku mogą mieć zastosowanie inne wymagania.

Zakres normy obejmuje uruchomienie, napełnianie, opróżnianie, transport wewnątrz miejsca lokalizacji, magazynowanie, konserwację, kontrolę okresową i procedury w przypadku zagrożenia.

Dla transportu tych zbiorników po drogach publicznych, koleją, drogą morską i powietrzną mogą mieć zastosowanie inne dodatkowe wymagania; są one określone w przepisach szczegółowych.

Transportowe zbiorniki kriogeniczne o pojemności nie większej niż 1000 litrów często zostają częściowo wyposażane przez wytwórcę, ale mogą być posadowione lub ponownie posadowione przez inną stronę, taką jak użytkownik lub właściciel. Z tego powodu pewien zakres tej części ISO 21029, która obejmuje uruchomienie, kontrolę, napełnianie, konserwację i procedury w przypadku zagrożenia, pokrywa się z ISO 21029-1.

* wymagane pola

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 21029-2:2015-12 - wersja angielska
Tytuł Zbiorniki kriogeniczne -- Zbiorniki transportowe o pojemności nie większej niż 1 000 litrów z izolacją próżniową -- Wymagania eksploatacyjne
Data publikacji 21-12-2015
Liczba stron 28
Grupa cenowa N
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 130, Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do Gazów
Wprowadza EN ISO 21029-2:2015 [IDT], ISO 21029-2:2015 [IDT]
Zastępuje PN-EN 1251-3:2002 - wersja angielska, PN-EN 1251-3:2002 - wersja niemiecka
ICS 23.020.40