PN-EN ISO 20884:2020-03 - wersja angielska

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN
Przetwory naftowe -- Oznaczanie zawartości siarki w paliwach do pojazdów samochodowych -- Rentgenowska spektrometria fluorescencyjna z dyspersją fali

Zakres

W niniejszym dokumencie określono metodę badania fluorescencji rentgenowskiej z dyspersją fali (WDXRF) do oznaczania zawartości siarki w ciekłych, homogenicznych paliwach do pojazdów samochodowych,
w zakresie od 5 mg/kg do 500 mg/kg, w których zawartość tlenu nie przekracza 3,7 % (m/m). Zakres produktów obejmuje:
– oleje napędowe zawierające do około 30 % (V/V) estrów metylowych kwasów tłuszczowych (FAME),
– benzyny silnikowe zawierające do około 10 % (V/V) etanolu,
– paliwa syntetyczne takie jak uwodorniony olej roślinny (HVO) i paliwa z przeróbki gazu ziemnego do paliw ciekłych (GTL) o zawartości siarki w zakresie od 5 mg/kg do 45 mg/kg.
Produkty o wyższej zawartości tlenu wykazują znaczne efekty matrycowe, tak jest w przypadku FAME stosowanego jako biodiesel, jednak czyste FAME można analizować, o ile zastosuje się odpowiednie procedury (patrz 5.3 do 8.1).
Niniejszą metodą badania można analizować inne produkty, jednak precyzja dla produktów innych niż wymienione nie jest ustalona w niniejszym dokumencie.
UWAGA 1 Zawartość siarki wyższa niż 500 mg/kg może być oznaczana po rozcieńczeniu próbki, jakkolwiek dla próbek rozcieńczonych precyzja nie została wyznaczona.
UWAGA 2 Dla celów niniejszego dokumentu terminy „% (m/m)” oraz „% (V/V)” oznaczają, odpowiednio, ułamek masowy w oraz ułamek objętościowy φ materiału.

* wymagane pola

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 20884:2020-03 - wersja angielska
Tytuł Przetwory naftowe -- Oznaczanie zawartości siarki w paliwach do pojazdów samochodowych -- Rentgenowska spektrometria fluorescencyjna z dyspersją fali
Data publikacji 11-03-2020
Liczba stron 20
Grupa cenowa K
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 222/PK 1, Paliw Płynnych
Wprowadza EN ISO 20884:2019 [IDT], ISO 20884:2019 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 20884:2012 - wersja polska
ICS 75.080, 75.160.30