PN-EN 14527+A1:2018-12 - wersja angielska

Bez VAT: 80,50  PLN Z VAT: 99,02  PLN
Brodziki natryskowe do użytku domowego

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej podano charakterystyki, metody badania i sposoby oceny zgodności brodzików natryskowych przeznaczonych do użytku domowego, dające gwarancje, że jeśli wyrób jest zainstalowany, stosowany i utrzymywany zgodnie z zaleceniami producenta, ma wymaganą zdolność do użytkowania w zakresie higieny osobistej. Niniejszą normę stosuje się do wszystkich wielkości i kształtów brodzików natryskowych. W niniejszej normie nie uwzględniono brodzików objętych szczególną dyspozycją medyczną.
UWAGA 1 Dla potrzeb niniejszej normy określenie "użytek domowy" odnosi się do zastosowania w hotelach, akademikach, szpitalach i innych podobnych budynkach.
UWAGA 2 W Załączniku A podano charakterystyki materiałów najczęściej stosowanych do produkcji brodzików natryskowych

* wymagane pola

Bez VAT: 80,50  PLN Z VAT: 99,02  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 14527+A1:2018-12 - wersja angielska
Tytuł Brodziki natryskowe do użytku domowego
Data publikacji 19-12-2018
Liczba stron 23
Grupa cenowa L
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 197, Płytek i Sanitarnych Wyrobów Ceramicznych
Wprowadza EN 14527:2016+A1:2018 [IDT]
Zastępuje PN-EN 14527:2016-08 - wersja angielska
ICS 91.140.70