PN-EN 14516+A1:2018-12 - wersja angielska

Bez VAT: 80,50  PLN Z VAT: 99,02  PLN
Wanny do użytku domowego

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej podano charakterystyki, metody badania i sposób oceny zgodności wanien przeznaczonych do użytku domowego, w tym w zakresie higieny osobistej, zapewniające, że zainstalowany wyrób używany i utrzymywany zgodnie z instrukcjami producenta, odpowiada wymaganiom pod względem zdolności do czyszczenia i trwałości. Niniejsza Norma Europejska stosuje się do wszystkich kształtów i wymiarów wanien. W niniejszej Normie Europejskiej nie określono wymagań dotyczących wanien przeznaczonych do szczególnych zastosowań medycznych.
UWAGA 1 Dla potrzeb niniejszej normy, określenie "użytek domowy" odnosi się do zastosowania w hotelach, akademikach, szpitalach i innych podobnych budynkach.
UWAGA 2 W Załączniku A podano listę charakterystyk materiałów najczęściej stosowanych do produkcji wanien.

* wymagane pola

Bez VAT: 80,50  PLN Z VAT: 99,02  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 14516+A1:2018-12 - wersja angielska
Tytuł Wanny do użytku domowego
Data publikacji 19-12-2018
Liczba stron 23
Grupa cenowa L
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 197, Płytek i Sanitarnych Wyrobów Ceramicznych
Wprowadza EN 14516:2015+A1:2018 [IDT]
Zastępuje PN-EN 14516:2015-11 - wersja angielska
ICS 91.140.70