PN-EN ISO 13032:2012 - wersja polska

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN
Przetwory naftowe -- Oznaczanie niskich zawartości siarki w paliwach do pojazdów samochodowych -- Metoda spektrometrii fluorescencji rentgenowskiej z dyspersją energii

Zakres

W niniejszej Normie Międzynarodowej podano metodę badań spektrometrii fluorescencji rentgenowskiej z dyspersją energii (EDXRF) do oznaczania zawartości siarki w benzynach samochodowych zawierających do 3,7 % (m/m) tlenu [łącznie z tymi, które zawierają do 10 % (V/V) etanolu] oraz w olejach napędowych, [łącznie z zawierającymi do około 10 % (V/V) estrów metylowych kwasów tłuszczowych (FAME)], w których zawartość siarki mieści się w zakresie od 8 mg/kg do 50 mg/kg.

Inne produkty mogą być również analizowane niniejszą metodą badań, można nią także oznaczać zawartość siarki w innych zakresach, jednak brak jest danych dotyczących precyzji dla innych produktów niż paliwa do pojazdów samochodowych oraz w odniesieniu do oznaczanych wartości znajdujących się poza zakresem określonym w niniejszej Normie Międzynarodowej.

Z powodów nakładania się widm niniejsza Norma Międzynarodowa nie nadaje się do analizy benzyn samochodowych zawierających ołów, benzyn przejściowych zawierających ołów o stężeniu większym niż 8 mg/kg, ani do produktów i surowców wsadowych zawierających ołów, krzem, fosfor, wapń, potas lub chlorowce w stężeniach przekraczających dziesiątą część wartości oznaczanej siarki lub wyższych niż 10 mg/kg w zależności od tego, która wartość jest większa.

* wymagane pola

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 13032:2012 - wersja polska
Tytuł Przetwory naftowe -- Oznaczanie niskich zawartości siarki w paliwach do pojazdów samochodowych -- Metoda spektrometrii fluorescencji rentgenowskiej z dyspersją energii
Data publikacji 07-05-2013
Liczba stron 20
Grupa cenowa K
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 222, Przetworów Naftowych oraz Produktów Podobnych Pochodzenia Biologicznego i Syntetycznego
Wprowadza EN ISO 13032:2012 [IDT], ISO 13032:2012 [IDT]
ICS 75.160.20