PN-EN ISO 8754:2007 - wersja polska

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN
Ropa naftowa i produkty podobne -- Oznaczanie zawartości siarki -- Rentgenowska spektrometria fluorescencyjna z dyspersją energii

Zakres

Określono metodę oznaczania siarki w produktach naftowych takich jak: nafty, bezołowiowe benzyny silnikowe, średnie destylaty, oleje opałowe, oleje pozostałościowe, oleje smarowe bazowe i komponenty, stosowaną do badania produktów o zawartości siarki w zakresie od 0,03 procent (m/m) do 5,00 procent (m/m). Podano zakres i zasadę metody, odczynniki i materiały, aparaturę, pobieranie i przygotowanie próbek, wzorcowanie, wykonanie oznaczania, sposób obliczania i przedstawienia wyników oraz precyzję metody

* wymagane pola

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN ISO 8754:2007P ERRATA
View FilePN-EN ISO 8754:2007/Ap1:2014-02P

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 8754:2007 - wersja polska
Tytuł Ropa naftowa i produkty podobne -- Oznaczanie zawartości siarki -- Rentgenowska spektrometria fluorescencyjna z dyspersją energii
Data publikacji 08-10-2007
Liczba stron 12
Grupa cenowa F
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 222, Przetworów Naftowych oraz Produktów Podobnych Pochodzenia Biologicznego i Syntetycznego
Wprowadza EN ISO 8754:2003 [IDT], ISO 8754:2003 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 8754:2004 - wersja angielska
ICS 75.080
Elementy dodatkowe PN-EN ISO 8754:2007/Ap1:2014-02P